Riigi kinnisvararegister

Registrist leiate informatsiooni riigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register asutati riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.

Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara.  

Põhiandmetena registreeritakse andmed riigi kinnisvarale määratud valitsejate ja volitatud asutuste kohta, valitsemise eesmärk, andmed riigivaraseadusest tulenevate menetluste ja teadete kohta.

Andmete esitajaks on riigivara seaduses määratud riigivara valitsejad: ministeeriumid, maavalitsused, põhiseaduslikud institutsioonid ning nende volitatud asutused. 

Register kasutab andmete saamiseks järgmiste andmekogude X-tee teenuseid: kinnistusraamat, maakataster, ehitisregister, äriregister, rahvastikuregister, riigi ja kohalike omavalitsuste riiklik register, riiklik kultuurimälestiste register. 
 

Ehitisregistri teavituskiri

  Teavitame, et riikliku ehitisregistri 2003. aastast kasutusel oleva tarkvara asemel võetakse 06.10.2014 kasutusele ehitisregistri tarkvara uus versioon. Ehitisregistri praegu kasutatav...

Valitsus kinnitas esimese riigi kinnisvara valitsemise koondaruande

Rahandusministeeriumis valmis esimest korda riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne, mis annab ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ja hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta....

2013. aasta kokkuvõte

  2013. aastal alustati riigi kinnisvararegistris 236 usina registripidaja poolt kokku 9080 menetlust ja lõpetati 8677 menetlust.   Riigivara omandati 1324 menetlusega, sellest 68% oli...

Riigi poolt RKASiga sõlmitud üürilepingute turutingimustega võrdluse uuring

Rahandusministeeriumi tellimusel viis Colliers International Advisors OÜ ajavahemikus 2013. a juulist kuni septembrini läbi uuringu „Riigi poolt RKAS’ga sõlmitud üürilepingute...