Riigi kinnisvararegister

Registrist leiate informatsiooni riigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register asutati riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.

Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara.  

Põhiandmetena registreeritakse andmed riigi kinnisvarale määratud valitsejate ja volitatud asutuste kohta, valitsemise eesmärk, andmed riigivaraseadusest tulenevate menetluste ja teadete kohta.

Andmete esitajaks on riigivara seaduses määratud riigivara valitsejad: ministeeriumid, maavalitsused, põhiseaduslikud institutsioonid ning nende volitatud asutused. 

Register kasutab andmete saamiseks järgmiste andmekogude X-tee teenuseid: kinnistusraamat, maakataster, ehitisregister, äriregister, rahvastikuregister, riigi ja kohalike omavalitsuste riiklik register, riiklik kultuurimälestiste register. 
 

Registri uue versiooniga lisandunud võimalused

13. novembril paigaldati riigi kinnisvararegistri uus versioon (V1.2.8), millega lisandusid registripidajate kasutusmugavust parandavad muudatused. Endisest paindlikum on nüüd kasutuslepingute...

Teade

Seoses versiooni uuendamisega ei ole riigi kinnisvararegister neljapäeval 13.11 ajavahemikus 17.00-20.00 kättesaadav. Vabandame !

Oluline teade seoses infoturbega

Alljärgnev tekst on suunatud teie asutuse IT-toele.   Seoses turvaprobleemiga CVE-2014-3566 (tuntud ka kui POODLE rünnak) keelatakse Rahandusministeeriumi valitsemisala asutuste...

Ehitisregistri teavituskiri

  Teavitame, et riikliku ehitisregistri 2003. aastast kasutusel oleva tarkvara asemel võetakse 06.10.2014 kasutusele ehitisregistri tarkvara uus versioon. Ehitisregistri praegu kasutatav...