Riigi kinnisvararegister

Registrist leiate informatsiooni Eesti Vabariigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register on asutatud riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.
Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.
Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara. 

 

ehitis.ee

Eesti aadressiandmed on lihtsalt leitavad kaardil: http://ehitis.ee/

Valitsus kiitis heaks riigivaraseaduse muutmise eelnõu

Rahandusministeeriumi pressiteade 14.01.2016 Valitsus kiitis heaks riigivaraseaduse eelnõu muudatused, et lihtsustada ja täpsustada riigivara valitsemise sh ettevõtluskeskkonna...

Riigi omandis olevate maaüksuste aruanne

Riigi omandis olevate maade aruanne seisuga 31.12.2015 on leitav siit: https://opendata.riik.ee/dataset/kinnisvararegister/resource/42d31566-5ebf-4232-b853-b939b848e33d .  Aruandes on...

Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2013- 2014

  Valitsus kinnitas 2015. a detsembris teise riigi kinnisvara valitsemise koondaruande, mis keskendub riigi hoonestatud kinnisvarareformi jätkamisele ja rahastamisvõimaluste analüüsile. ...