Riigi kinnisvararegister

Registrist leiate informatsiooni Eesti Vabariigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register on asutatud riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.
Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.
Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara. 

 

2015. a registri arendused

Sel aastal on tehtud riigi kinnisvararegistris järgmised arendused: 1) Võeti kasutusele uued Riikliku Ehitisregistri x-tee teenused. Kui hoone on seotud ehitisregistriga, siis hoone andmeid...

Registri versioon 1.3.7

20. mail paigaldati riigi kinnisvararegistri uus versioon, millega võeti kasutusele uued Ametlike Teadaannete ja Kinnistusraamatu X-tee teenused.  Registripidajatel on võimalik...

Ametlike Teadaannete info

Alates 6. aprillist saab Ametlikke Teadaandeid avaldada andmeandja esindustaotluse alusel õiguse saanud avaldaja ise. Uues infosüsteemis www.ametlikudteadaanded.ee toimub avaldamine nn...

9. märtsist asub Rahandusministeerium Endla tänaval

Rahandusministeeriumi pressiteade 5.03.2015   Rahandusministeerium asub järgmisest nädalast nelja ministeeriumi ühishoone ehitamise ajal asenduspinnal Endla 13 ja Lõkke 5/3a hoonetes...