Avaandmed

Riigi kinnisvararegistri xml aruanded on allalaetavad siit:

Avaandmete skeem:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/schema

Kinnisvarade aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/kinnisvarad

Maade aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/maad

Hoonete aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/hooned

 Rajatiste aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/rajatised

Menetluste aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/menetlused

Kõigi registris registreeritud lepingute aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/lepingud

Kinnisvara kasutuslepingute aruanne:

https://riigivara.fin.ee/kvr/avaandmed/kasutuslepingud