Juhendid registri kasutajatele

Riigi kinnisvararegistri keskkond koosneb infoportaalist ja registrist. Infoportaalis avaldatakse riigi kinnisvaraga seotud teateid, juhendeid, koolitusmaterjale jm. Registreeritud kasutajale avaneb sisselogimisel lehekülg „Riigivara valitsejale“, sealt leiab andmete sisestajatele vajalikke materjale.
 
Register koosneb varade, menetluste, kasutuslepingute ja aruannete moodulitest.
Varade moodulist leiate andmed riigi omandis ja kasutuses olevate kinnisvaraobjektide kohta. Riigi kinnisvararegistri objektiks on riigile kuuluv kinnistu või kinnistamata katastriüksus ja riigi poolt lepingu alusel kasutamiseks võetud kinnisvara.Objekte saab otsida kas ükshaaval või nimekirjadena, sisestades vara otsinguvormile objekti koodi, vara valitseja, vara aadressi vms. 
 
Menetluste moodulis on andmed alates 1.jaanuarist 2011 riigivaraseaduse alusel algatatud ja lõpetatud menetluste kohta ja menetlusega seotud dokumentide, teadete ja lepingute kohta. 
 
Aruannete moodulis saab igaüks vastavate päringute teel koostada aruandeid riigi kinnisvararegistris registreeritud hoonete, rajatiste, katastriüksuste ja lepingute kohta.  


Registri kasutusjuhendid leiate siit:

Näitan: 9 tulemust.

Koolitusmaterjalid

 

Vajadusel korraldab registri kasutajatugi registripidajatele riigi kinnisvararegistri kasutamise koolitusi. Kui olete koolitusest huvitatud, andke teada kvr@fin.ee või tel 611 3046. Lepime kokku sobiva koolituse toimumise aja ja koha.

Siit leiate registripidajate koolituste slaidid:

Näitan: 4 tulemust.

 

 Alates 4.septembrist 2011 kuni 1. novembrini 2013  pidi riigiasutustele ruumide kasutamiseks andmisel lähtuma Vabariigi Valitsuse 04.08.2011 määrusest nr 111 „Üldotstarbelise hoonestatud kinnisvara riigile üürile andmise lepingute üldtingimused ja üürihinna kujunemise alused“.

 
Näitan: 3 tulemust.