Riigi kinnisvarajuhtimise kompetentsi tõstmine

Meetmest “Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” ajavahemikus 2012 juuni kuni 2013 märts läbiviidav projekt.

Projekti tegevuste tulemusel on välja töötatud riigi kinnisvarajuhtimise kompetentsimudel, mille alusel on võimalik planeerida riigi kinnisvara juhtimisotsuste tegemisega seotud personali arendusvajadusi tagamaks riigiasutuse vajalik võimekus kinnisvaraprotsesside juhtimiseks.  

Lähtuvalt Riigi kinnisvarategevuse strateegiast (2007) on riigil kavas üle minna kinnisvara detsentraliseeritud valitsemiselt uuele terviklikule tsentraliseeritud juhtimissüsteemile. Riigi eesmärk on vabaneda kinnisvara korraldamisest kui tugitegevusest. Võtmeks on siin oskuslik protsesside juhtimine ja „intelligentse kliendi“ võimekuse loomine. Kompetentsimudeli vaates on põhiküsimuseks riigiasutuste võimekuse loomine oma kinnisvarakeskkonna strateegiliste, taktikaliste ja operatiivsete vajaduste välja selgitamisel ja nende tõhusal elluviimisel. Ka operatiivtasandi tegevuste üleandmisel Riigi Kinnisvara AS-le on riigil kui kinnisvara kasutajal vajalik teha kompetentseid juhtimis- ja finantseerimisotsuseid, omada selle tegemiseks vajalikku võimekust, mis eeldab selleks vajaliku kompetentsi olemasolu ja arendamist.

Riigi kinnisvarajuhtimise kompetentsimudeli lõpparuande saate alla laadida siit:


Näitan: 9 tulemust.

  • Kaustad

  • Dokumendid
Näitan: 4 tulemust.

 Euroopa Sotsiaalfond