Käesoleval lehel on EL struktuurifondidest rahastatud riigi kinnisvarastrateegia rakendamiseks tehtud arendusprojektide aruanded ja informatsioon rahastatavate projektide kohta:

  1. Riigi kinnisvara kasutusnormatiivide väljatöötamine ja rakendamine riigi eelarveprotsessis“ Tarkade Otsuste Fondist ajavahemikus september 2010 kuni mai 2012 rahastatud projekt  

  2.    Riigi kinnisvarajuhtimise kompetentsi tõstmine“ Meetmest “Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” ajavahemikus 2012 juuni kuni 2013 märts rahastatud projekt

  3. Riigi kinnisvarajuhtimise võimekuse arendamine“ Keskse koolituse (KEKO) programmi raames 2013 - 2014 aastal läbiviidav koolitustsükkel.

  4. "Riigi poolt RKASiga sõlmitud üürilepingute turutingimustega võrdluse uuring"  Colliers International Advisors OÜ poolt ajavahemikus 2013. a juulist kuni septembrini teostatud projekt.