Juhendid registri kasutajatele

Riigi kinnisvararegistri keskkond koosneb infoportaalist ja registrist. Infoportaalis avaldatakse riigi kinnisvaraga seotud teateid, juhendeid, koolitusmaterjale jm. Registreeritud kasutajale avaneb sisselogimisel lehekülg „Riigivara valitsejale“, sealt leiab andmete sisestajatele vajalikke materjale.
 
Register koosneb varade, menetluste, kasutuslepingute ja aruannete moodulitest.
Varade moodulist leiate andmed riigi omandis ja kasutuses olevate kinnisvaraobjektide kohta. Riigi kinnisvararegistri objektiks on riigile kuuluv kinnistu või kinnistamata katastriüksus ja riigi poolt lepingu alusel kasutamiseks võetud kinnisvara.Objekte saab otsida kas ükshaaval või nimekirjadena, sisestades vara otsinguvormile objekti koodi, vara valitseja, vara aadressi vms. 
 
Menetluste moodulis on andmed alates 1.jaanuarist 2011 riigivaraseaduse alusel algatatud ja lõpetatud menetluste kohta ja menetlusega seotud dokumentide, teadete ja lepingute kohta. 
 
Aruannete moodulis saab igaüks vastavate päringute teel koostada aruandeid riigi kinnisvararegistris registreeritud hoonete, rajatiste, katastriüksuste ja lepingute kohta.  


Registri kasutusjuhendid leiate siit:

Näitan: 9 tulemust.