Riigi kinnisvarategevuse strateegia 2007

Rahandusministeeriumi poolt 2007. a välja töötatud riigi kinnisvarategevuse strateegia keskendub hoonestatud kinnistutele eesmärgiga tagada:

  • riigi funktsioonide täitmiseks vajaliku kinnisvara parimal viisil arendamine tänapäevaste nõuetega määratud tasemele;
  • kinnisvara arendustegevuse, haldamise, ja korrashoiu kompleksne ja koordineeritud juhtimine ning selleks vajalike organisatsiooniliste aluste, õiguslike regulatsioonide, infosüsteemide ja motivatsioonimehhanismide loomine;
  • kaasaegsetele standarditele vastav kinnisvara haldamine ja korrashoid majanduslikult efektiivseimal moel;
  • kasutuseta jäänud kinnisvara suunamine majanduskäibesse riigile kõige efektiivsemal moel.

Strateegia dokumendi saate alla laadida siit:


Näitan: 1 tulemust.