Hetkel ei ole aktiivseid pakkumisi. Kinnisvara pakkumisi vaata siit: https://riigivara.fin.ee/kvr-huvid/

Teadete avaldamine

Siin leheküljel avaldatakse riigile kuuluva vallasvara pakkumised riigivara valitsejatele ja volitatud asutustele. Teate avaldamiseks saatke teate sisu ja avaldamise tingimused registri kasutajatoe aadressile kvr@fin.ee.