Lõpetatud menetluste arv liigiti

Menetluse liik 2011 2012 2013 2014 2015 2016
kasutusse andmise lepingu lõpetamine 542 913 1384 1287 751 1036
kasutusse võtmise lepingu lõpetamine   12 24 61 67 64
riigivara valitseja muutmine 42 23 38 45 54 39
valitsemise eesmärgi muutmine 40 3 8 5 25 233
vara arvelt mahakandmine 42 73 145 33 86 10
vara kasutamiseks andmine 1684 1897 3654 2092 2278 2095
vara kasutamiseks võtmine 64 202 283 392 191 188
vara omandamine 2159 1646 1328 1210 1369 2328
vara võõrandamine 727 335 876 784 284 239
vara üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 28 30 25 18 19 26
volitatud asutuse muutmine 84 33 65 46 47 80
Kokku 5412 5167 7830 5973 5171 6338

Lõpetatud menetlused valitsejate lõikes 

Valitsemisala 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Haridus- ja Teadusministeerium 137 108 122 104 71 103
Harju Maavalitsus 235 130 202 153 100 65
Hiiu Maavalitsus 59 38 71 54 71 17
Ida-Viru Maavalitsus 393 301 181 398 216 106
Justiitsministeerium 21 23 9 102 4 4
Jõgeva Maavalitsus 66 44 324 124 38 36
Järva Maavalitsus 295 117 352 257 37 50
Kaitseministeerium 378 602 148 126 68 799
Keskkonnaministeerium 2069 1842 1870 1973 2390 2184
Kultuuriministeerium 24 27 95 47 24 28
Lääne Maavalitsus 138 145 238 130 24 271
Lääne-Viru Maavalitsus 175 207 130 207 94 28
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 337 467 2812 1179 1324 1910
Maaeluministeerium 80 84 46 37 91 82
Põlva Maavalitsus 56 100 132 126 25 47
Pärnu Maavalitsus 120 108 126 111 38 63
Rahandusministeerium 12 3 10 38 18 92
Rapla Maavalitsus 199 97 170 81 88 105
Riigikantselei 5 1     2  
Riigikogu 2       3  
Riigikohus 2 2        
Riigikontroll 1       1 1
Saare Maavalitsus 95 46 98 65 16 27
Siseministeerium 201 277 351 127 239 99
Sotsiaalministeerium 10 26 19 59 30 49
Tartu Maavalitsus 113 147 59 187 21 52
Vabariigi Presidendi Kantselei 2         1
Valga Maavalitsus 27 61 73 63 57 22
Viljandi Maavalitsus 93 70 112 136 47 42
Võru Maavalitsus 64 94 78 76 30 14
Välisministeerium 3   2 12 4 41
Õiguskantsleri Kantselei       1    
Kokku 5412 5167 7830 5973  5171 6338