Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

13.03.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 63 „Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded“. Määruse § 3 reguleerib keskvalitsuse ostetava ja kasutusse võetava hoone energiatõhususe nõudeid. Praktikas tähendab see, et riigil tuleb erasektorist üüripäringut tehes seada kriteeriumiks, et pakutav pind peab vastama energiatõhususe miinimumnõuetele (energiaklass D või kõrgem).