Aadresside muudatused

Seoses haldusreformiga muutuvad paljude maaüksuste ja hoonete aadressid. Riigi kinnisvararegistris muudetakse aadressid automaatselt, kuid suure hulga muudatuste tõttu võtab uuendamise protsess aega. Seetõttu võib aadressi otsing registris ajutiselt mitte anda õigeid tulemusi, palume otsingus kasutada kinnistu registriosa numbrit või katastritunnust või ehitisregistri koodi.