Riigi kinnisvararegistri X-tee teenused

Register pakub andmeid teistele andmekogudele järgmiste teenustega: kvrOtsing, kvrOtsing2, kvrLogi, kvrKYinfo, kvrKaevanduslepingud, kvrValitseja,
Teenuste WSDL on kättesaadav aadressil: https://riigivara.fin.ee/kvr/wsdl

 

Teenuse nimiSisuSisendVäljund
kvrOtsingVaraobjekti otsing. Päring väljastab massiivid seotud katastriüksustest ning ehitistest.Katastritunnus, EHR kood, ADS_OID, aadressKVR objektikood, objekti tüüp (omand, renditud, piiratudasjaõigus), nimi
KVR objekti valitseja ja volitatud asutuste registri koodid.
Massiivid seotud katastriüksustest ning ehitistest: vastava kvr alamobjekti kood, tunnus või ehrkood, aadress.
ADS_OID, kui antud alamaobjekt on kvr registrisse puutuv
 
kvrOtsing2 
Varaobjekti otsing versioon 2. Päring väljastab massiivid seotud kinnistustest, katastriüksustest ning ehitistest
Katastritunnus, EHR kood, ADS_OID, aadressVersioonis 2 lisanduvad varade loetellu kinnistu andmed, vara registreerimise kuupäev ja valitseja ja volitatud asutuse määramise kuupäev.
kvrLogiMuudatuste otsingKVR objekti kood, muudatuse algusaeg; muudatuse lõpuaeg, muudatuse tüüpKVR_objekti kood, muudatuse tüüp , muudatuse kuupäev
kvrKYinfoTeenus tagastab katastriüksuse tunnuse järgi KVR objekti koodid, arvelevõtmise ja väljaarvamise kuupäevakytunnus - Katastritunnus Katastriüksuse tunnus, KVR objekti kood, vara arvelevõtmise kuupäev, vara väljaarvamise kuupäev
kvrKaevanduslepingud
KVR lepingute päring. Päring väljastab massiivi kasutuslepingute lepingu liik „kasutusse andmine“ alamliik „rentimine kaevandamiseks“ andmetest
Kuupäev, millal leping on registrisse lisatud või lõppeb või lõpetatud alates kuupäev (vaikimisi kõik enne kuni kuupäeva registrisse lisatud lepingud)
Massiiv kaevandamislepingute andmetest: lepingu KVR kood, rendile võtja registrikood, renditavate KVR objektide loend, tähtaeg alates, tähtaeg kuni, ennetähtaegse lõpetamise kuupäev.
kvrValitsejaRiigivara valitseja ja volitatud asutuse päring kinnistu registriosa numbri järgiKinnistu registriosa nrRKVR objekti kood, Riigivara valitseja registrikood ja nimi, volitatud asutuse registrikood ja nimi, valitsemise algusaeg.