Riigi kinnisvararegister

Registrist leiate informatsiooni Eesti Vabariigi omandis ja kasutuses oleva kinnisvara kohta. Register on asutatud riigivaraseaduse alusel ja selle vastutav töötleja on Rahandusministeerium.
Register alustas tööd 1. jaanuaril 2011. Samal ajal lõpetati endise riigivara registri tegevus ning riigivara registris registreeritud kinnisvara andmed kanti üle riigi kinnisvararegistrisse.
Registris registreeritakse ja menetletakse vara kinnistupõhiselt. Riigi kinnisvararegistri objektiks on kinnistu või kinnistamata maaüksus koos kõigi oluliste osadega ja omadustega. Registri objektiks on ka riigi poolt kasutuslepingu alusel kasutusse võetud kinnisvara. 

Registris toimub riigi kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamine avalikuks otstarbeks enne vara võõrandamist või kasutamiseks andmist. Taotluse saavad esitada 21 päeva jooksul peale teate avaldamist teised riigiasutused, vara asukohajärgsed kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja riigi asutatud sihtasutused ning mittetulundusühingud.

Varade ja menetluste otsingud avanevad registri leheküljelt: https://riigivara.fin.ee/kvr/

 

 

TEADE

27. detsembril kell 12.00 toimub registri töös lühiajaline katkestus seoses versiooniuuendusega. Uue versiooniga võetakse kasutusele uued X-tee v6 teenused ning registri infoportaal saab uue...

Aadresside muudatused

Seoses haldusreformiga muutuvad paljude maaüksuste ja hoonete aadressid. Riigi kinnisvararegistris muudetakse aadressid automaatselt, kuid suure hulga muudatuste tõttu võtab uuendamise protsess aega....

Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded

13.03.2017 jõustus Vabariigi Valitsuse määrus nr 63 „ Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded “. Määruse § 3 reguleerib keskvalitsuse...

Uus kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise kord

1. jaanuaril 2017 jõustus riigivaraseaduse §96 muudatus, millega muudetakse riigile kinnisasja vajalikkuse väljaselgitamise korda. Laieneb menetluses osalejate ring ning pikeneb taotluse...